Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Scurt Istoric

Santana de Mures este comună suburbană a zonei metropolitane. Conform datelor documentare au scos în evidenţă existenţa vieţii pe aceste meleaguri încă din anul 1332, fiind pe lista de zeciuală papala cu denumirea SANCTA ANNA.

În dicţionarul istoric a lui Coriolan Suciu, localitataea apare cu denumirea de ZENTANNA din anii 1407 şi 1409, iar din anul 1632, apare cu denumirea de MAROSSZENTANNA.

Săpaturile arheologogice efectuate in zona de S-E a localităţii au scos la iveala oseminte strămoşeşti a locuitorilor acestor meleaguri, mai mult de atât este atestat un drum datat din perioada romană, drum ce făcea legatură cu localiatea Brâncoveneşti. Religvele acestora se mai văd şi în zilele noastre în pădurea ce mărgineşte acest sat.

Biserica reformată din Sîntana de Mures este declarată monument istoric şi este construită în sec. XIII. În secolul XIV a fost pictată iar aceste fresce sunt de o valoare inestimabilă. În plan central se alflă pictată Sfânta Ana, care era ocrotitoarea localităţii. Acesta, pare a fost un motiv puternic pentru care comunitatea a luat numele sfintei Ana. Clopotul bisericii, turnat în anul 1497, cheamă şi acum credincioşii la slujbă dar îi şi însoţeşte pe ultimul drum. În anul 1930 este amplasat în noua clopotniţă.

Biserica ortodoxă este construită în 1929, iar până în 1947 a funcţionat ca biserică greco catolică.

În localitate mai fiinţează o casă de rugăciuni a cultului adventist.

Sântana de Mureş este centru de comună cu satele aparţinătoare: Curteni, Chinari şi Bărdeşti. Principala ocupaţie în trecut a locuitorilor a fost agricultura şi viticultura. Până nu demult locuitorii comunei lucrau în industria tâgumureşană. În ultimul timp s-a dezvoltat mica industrie şi asociaţiile familiale, care au un mare impact asupra economiei comunei. La loc de cinste se află cultivarea şi comercializarea plantelor ornamentale şi de decor. În ultimii 20 de ani au luat fiinţă multe firme private şi parteneriate, care au ridicat nivelul de trai şi asigură multora traiul de zi cu zi. Este evident că în acest ritm starea locuitorilor şi nivelul economic al comunei va creşte progresiv.