5723

Lakosok

220,28 loc/km²

Suruseg

2598ha

Terulet

989,52ha

Belterulet

1608,48 ha

Kulterulet

1483ha

Lakas