🇹🇩 Vă anunțăm că s-a scos din lista taxelor locale datorate pentru anul 2020 Comunei Sântana de Mureș – taxa salubrizare, datorită procedurilor de licitație derulate de ADI Ecolect. Taxa de salubrizare va fi platită în continuare conform contractelor încheiate cu SC Salubriserv SA. Contribuabilii care au achitată deja această taxă și la Comuna Sântana de Mureș pot solicita restituirea sumei sau aceasta poate rămâne pentru anul viitor și se va compensa cu impozitele și taxele anului 2021.

🇭🇺 Tájékoztatjuk, hogy a hulladékszállítási illetéket törölték a 2020-ra esedékes helyi adók listájáról – az ADI Ecolect által végzett licitálási eljárások miatt. A hulladékelszállítási díjat továbbra is a SC Salubriserv SA-val kötött szerződések szerint kell fizetni!