Anunt privind taxa de salubrizare

🇹🇩 Vă anunțăm că s-a scos din lista taxelor locale datorate pentru anul 2020 Comunei Sântana de Mureș – taxa salubrizare, datorită procedurilor de licitație derulate de ADI Ecolect. Taxa de salubrizare va fi platită în continuare conform contractelor încheiate cu SC Salubriserv SA. Contribuabilii care au achitată deja această taxă și la Comuna Sântana de Mureș pot solicita restituirea sumei sau aceasta poate rămâne pentru anul viitor și se va compensa cu impozitele și taxele anului 2021.

🇭🇺 Tájékoztatjuk, hogy a hulladékszállítási illetéket törölték a 2020-ra esedékes helyi adók listájáról – az ADI Ecolect által végzett licitálási eljárások miatt. A hulladékelszállítási díjat továbbra is a SC Salubriserv SA-val kötött szerződések szerint kell fizetni!

Anunt WiFi4EU

🇹🇩 În urma semnării procesului verbal de recepție a serviciilor de implementare a proiectului WiFi4EU în data de 22.05.2020, vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 22.05.2020 în următoarele puncte din comună este disponibil accesul gratuit la rețeaua WiFi pusă la dispoziția cetățenilor prin programul finanțat de Comisia europeană WiFi4EU.

Sântana de Mureș:

  • Centrul Comunei
  • zona blocurilor ANL;
  • zona grădiniței;
  • Sala de sport;

Curteni:

  • zona Căminului cultural
  • zona terenului de sport

Chinari

  • zona căminului cultural;
  • zona terenului de sport.

Bărdești

  • zona căminului cultural;
  • zona terenului de sport

🇭🇺 Az Európai Bizottság által támogatott WiFi4Eu program révén,tájékoztatjuk Marosszentanna község lakosságát,hogy elkezdődött ,a lakosság számára elérhető ingyenes hozzáférés a wi-fi hálozathoz ,a község következő pontjain: Marosszentannán: -a falu központjában -az Anl blokkoknál

-az óvódánál és -a sportcsarnok környékén. Udvarfalván,Várhegyen és Bárdoson a kulturotthonok és a sportpályák környékén!