Adresa valabilitate documente OUG nr.34 din 2020

Plan de acțiuni de interes local

Harta serviciilor sociale

Cerere anchetă socială

Cerere acordare drepturi de asistență socială

Acte necesare reevaluare dosar de încadrare în grad de handicap

Acte necesare dosar indemnizație de creștere a copilului

Acte necesare dosar de alocație de stat

Cerere tip alocație de stat ICC Stimulent